Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Δονούσας που εδρεύει στην Δονούσα Κυκλάδες, ΤΚ 84300, ΑΦΜ 997559654, ΔΟΥ ΝΑΞΟΥ, έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα από τις 21/02/2017, δυνάμει της υπ’ αριθ.06/2016 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Νάξου και έχει καταχωρηθεί με αύξοντα αριθμό 369/2017 στο Γενικό Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Νάξου. 

Σκοπός του Συλλόγου είναι:

1) Η δια νόμιμών ενεργειών και διαδικασιών διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, στα πλαίσια εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου, και η επίλυση τυχόν προβλημάτων που αντιμετωπίζει το νησί γενικότερα.

2) Η προβολή και η προώθηση της νήσου Δονούσας Κυκλάδων ως τουριστικού προορισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

3) Η κατάρτιση μελετών κάθε είδους για την ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών του νησιού, και των παρεχομένων από τις επιχειρήσεις υπηρεσιών.

4) Η κατάθεση προτάσεων σε δημόσιες αρχές και δημοσίους φορείς για την επίλυση προβλημάτων και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και του νησιού.

5) Η οργάνωση πολιτιστικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων, ημερίδων και συνεδρίων, καθώς επίσης και η συμμετοχή σε εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

© 2017 Σύλλογος Επαγγελματιών Δονούσας. All Rights Reserved.